प्रधान सम्पादक  – सुम्दिबुङ्ग राई
सम्पादक – नरेन्द्र राई
प्रबन्ध सम्पादक – सर्मिला राई
कार्यकारी सम्पादक – ईस्वर थापा
वेब डेभलपमेन्ट – बिजय देवान